Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
608556325 736605613 biuro@ingar.pl pl / PLN
Język
Waluta
darmowa dostawa dla zamówień od 150 zł brutto
darmowa dostawa dla zamówień od 150 zł brutto
elektronarzędzia
elektronarzędzia
narzędzia ogrodowe
narzędzia ogrodowe
narzędzia pomiarowe
narzędzia pomiarowe
oświetlenie
oświetlenie
zestawy narzędzi ręcznych
zestawy narzędzi ręcznych

Prawo do odstąpienia od umowy

Zwroty i reklamacje

1. Poniższe postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacji dotyczącej towaru w oparciu o rękojmię stosuje się do klientów, będących konsumentami oraz osobami fizycznymi dokonującymi zamówienia bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą, gdy zamówienie nie posiada dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru na swój koszt, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
7. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotycząca towaru w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do:

- złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar z wadą na wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru z wadą na wolny od wad lub usunięcia wady. Proporcja ceny obniżonej do ceny wynikającej z umowy sprzedaży powinna być taka, jak proporcja wartości rzeczy z wadą do rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany towaru z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;

- żądania wymiany towaru z wadą na towar wolny od wad albo żądania usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić towar z wadą na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie towaru z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. Reklamacje lub oświadczenia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przesyłać można listem poleconym na adres Sprzedawcy lub email biuro@ingar.pl
10. Reklamacja powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis wady.
11. Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania reklamacji oraz ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sklepu po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

a. wyniku rozpatrzonej reklamacji Sklep poinformuje Klienta w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.

12. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
13. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
15. Formularz zwrotu stanowi załącznik numer 1 do regulaminu.

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki